Iemand die in Nederland een luchtvaartbedrijf wil beginnen, moet hiervoor bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een vergunning aanvragen.

De ILT laat alleen bedrijven en activiteiten toe als zij ervan overtuigd is dat het bedrijf kan voldoen aan de wet- en regelgeving. Kan een luchtvaartbedrijf (tijdelijk) niet aan alle regels voldoen? Dan kan de ILT onder voorwaarden ontheffing verlenen.

Meer ontheffingen door de coronacrisis

Sinds het begin van de coronacrisis ontving de ILT een groot aantal ontheffingsaanvragen voor:

  • Vervoer van vracht in de cabine
  • Gebruik van desinfecterende middelen
  • Werk- en rusttijdenregelingen
  • De verplichting om safety en emergency equipment op te zetten tijdens trainingen

Vracht in de cabine

Door de coronacrisis staat het transport van kritieke producten onder druk. Denk aan levensmiddelen, medische benodigdheden en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's). Normaal gesproken nemen vliegtuigen deze vracht voor een deel mee in het vrachtruim van passagiersvliegtuigen. Doordat er in coronatijd minder passagiersvluchten zijn, is deze vrachtcapaciteit beperkt. Daarom is er behoefte om vracht ook te vervoeren in de passagierscabine. De regelgeving voorziet niet in zo’n combinatie van passagiers- en vrachtvervoer in de cabine. Daarom is een ontheffing van de regels nodig. De ILT gaf deze ontheffing aan 2 Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. Hierdoor konden zij essentiële producten blijven leveren. Inmiddels zijn de ontheffingen niet meer nodig.

Desinfecteren van passagiersvliegtuigen moet minstens 1 keer per 7 dagen gebeuren

Desinfecteren van vliegtuigen

Vanwege corona is het verplicht om vliegtuigen die passagiers vervoeren te desinfecteren. Dit moet minstens 1 keer per 7 dagen gebeuren. Nederlandse vliegtuigmaatschappijen mogen alleen desinfectiemiddelen gebruiken die in Nederland voor deze toepassing zijn toegelaten of vrijgesteld. Vorig jaar was dat niet overal het geval; de ILT moest toen in actie komen. Dit jaar maakt geen enkele Nederlandse luchtvaartmaatschappij nog gebruik van niet toegestane desinfectiemiddelen.

Nieuwe Europese regels voor onderhoudsbeheer van vliegtuigen

In 2021 stelde het Europees Agentschap voor de luchtvaartveiligheid (EASA) nieuwe regelgeving vast. Deze verplicht luchtvaartmaatschappijen om ook voor het onderhoudsbeheer van vliegtuigen een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) toe te passen. Zo moeten Luchtvaartmaatschappijen een organisatie hebben ingericht voor het beheer van hun eigen vliegtuigen: een Continuing Airworthiness Management Organisation (CAMO). Een CAMO regelt dat noodzakelijk onderhoud aan een vliegtuig op het juiste moment wordt uitgevoerd.

Luchtvaartmaatschappijen hebben al een erkenning voor het onderhoudsbeheer van hun vloot, gebaseerd op de oude regelgeving. Zij hebben een aanvraag ingediend bij de ILT om de overgang naar de nieuwe standaard te laten goedkeuren. De ILT heeft de vergunning afgegeven, op basis van de Europese overgangsregeling. Voorwaarde daarbij is dat actiepunten vóór 24 maart 2022 zijn afgerond.