Dit artikel hoort bij: Staat van 01

Voorwoord

De coronapandemie drukt in 2021 nog steeds een behoorlijke stempel op onze bewegingsruimte. Dat is terug te zien in de activiteiten op Schiphol: ook vorig jaar is er flink minder gevlogen. Voor de inspecteurs van de ILT kwam er wel meer bewegingsruimte; ze konden het afgelopen jaar vaker op pad. Dat is goed nieuws, want fysieke inspecties zijn een onmisbare schakel in ons toezicht. Langzaamaan slaan we als samenleving een nieuwe weg in. In het toezicht nemen we dat mee, want ervoor zorgen dat de luchthaven Schiphol duurzamer wordt en veilig blijft, vraagt doorlopend ook onze aandacht.

De vraagstukken voor Schiphol zijn groot. Veiligheid staat voorop, maar over het aantal vliegbewegingen, de impact van geluidshinder op de leefomgeving, de bouwbeperkingen in tijden van woningnood worden stevige maatschappelijke discussies gevoerd. In dat spanningsveld neemt de inspectie, naast haar toezichtstaken, een bespiegelende rol in.

De bespiegelende rol van de ILT is een belangrijke aanvulling om sectorpartijen scherp te houden. De veiligheid van Schiphol is gebouwd op een stevig fundament. Maar de ILT zal altijd kritisch blijven op sectorpartijen om te blijven investeren in veiligheid verhogende maatregelen. Ook als deze complex zijn. Te denken valt aan verbetering van de grondafhandeling dat onder grote tijdsdruk plaatsvindt. En die druk zal toenemen, zeker wanneer het vliegverkeer weer toeneemt. Extra aandacht hiervoor verdient navolging.

Minder vliegbewegingen betekent minder geluidshinder, zou je denken. Toch bleef het geluid van vliegverkeer niet overal binnen de norm. In de tweede helft van gebruiksjaar 2021 was er een geluidsoverschrijding op één handhavingspunt. Ook krijgen we vaker signalen dat mensen op plekken buiten de vastgestelde geluidscontouren last hebben van Schiphol-geluid. Dat wringt met de groeibehoefte van Schiphol.

Ook op andere vlakken schuurt het. Uit oogpunt van externe veiligheid en geluidsoverlast is woningbouw dichtbij Schiphol niet zomaar toegestaan. Tegelijkertijd is de vraag om nieuwe woningen lange tijd niet zo luid geweest. Dit leidt tot druk uit de samenleving om te bouwen op plekken die daar niet altijd geschikt voor zijn. Zo zagen wij ons als ILT genoodzaakt om bij de Raad van State beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de gemeente Amstelveen om te bouwen in een beperkingengebied rondom Schiphol. Dit zijn situaties die je wilt voorkomen.

Jan van den Bos

Inspecteur-generaal Inspectie Leefomgeving en Transport