In 2021 was het aantal passagiers op Schiphol aanzienlijk lager dan in eerdere jaren.

Flinke daling aantal passagiers

In 2021 vlogen bijna 22 miljoen passagiers via Schiphol; een stuk minder dan vorig jaar (29 miljoen). Van deze 22 miljoen passagiers waren er ongeveer 9,9 miljoen op doorreis (45% transfer-passagiers). Dit aandeel is iets hoger dan eerdere jaren.

Ontwikkeling totale aantal passagiers

Ontwikkeling totale aantal passagiers in miljoenen
xpassagiers van en naar Schipholpassagiers op doorreis via Schipholtotaal passagiers
201742,5425,2767,81
201844,7225,9370,65
201945,6725,9071,57
202017,9211,5529,46
202111,819,8721,67

Ontwikkeling van het totale aantal passagiers, voor de gebruiksjaren 2017 tot en met 2021. Met onderverdeling naar passagiers voor wie Schiphol een transfer-luchthaven was, of de eindbestemming.

Amsterdam Airport Schiphol Brontabel als csv (208 bytes)

Vliegtuigen zitten minder vol

In 2021 waren er gemiddeld 101 passagiers aan boord van een vlucht. Een stuk minder dan in 2019: toen ging het nog om 148 passagiers. Een duidelijk gevolg van de coronacrisis.

Bezettingsgraad

Bezettingsgraad
xBezettingsgraad
2017142,2
2018146,8
2019148,2
2020117,2
2021101,1

De ontwikkeling van de bezettingsgraad: het gemiddelde aantal passagiers per passagiersvlucht. De impact van de coronacrisis is overduidelijk.

Bron: Amsterdam Airport Schiphol Brontabel als csv (79 bytes)