Mensen die overlast hebben van vliegtuigen van en naar Schiphol kunnen dit melden bij het bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS). Deze pagina geeft informatie over het aantal BAS-meldingen. En laat ook resultaten van andere meldingsplatforms zien.

Het aantal unieke melders bij het BAS was in de eerste 2 kwartalen van 2021 ongeveer gelijk aan de eerste 2 kwartalen van 2020. In het 3e en 4e kwartaal nam het aantal melders toe, waarschijnlijk door een toename van het vliegverkeer. Het totaal aantal melders in de kwartalen was dit gebruiksjaar min of meer gelijk aan 2017. Over het hele jaar beschouwd, ging het in gebruiksjaar 2021 om 7.706 melders.

In 2020 was er sprake van een technische storing bij het bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS). Dit kan invloed hebben gehad op de cijfers voor dit gebruiksjaar.

Aantal unieke melders bij BAS

Aantal unieke melders bij BAS
xnov-janfeb-aprmei-julaug-okt
20171522258446194622
20182508400366615436
20193399450466726527
20202291201930202951
20212157212237634825

Aantal unieke melders bij het BAS, per kwartaal, voor de gebruiksjaren 2017 tot en met 2021.

Bron: BAS Brontabel als csv (159 bytes)

Gemiddeld aantal BAS-meldingen per melder relatief hoog

Het gemiddeld aantal meldingen per melder ligt in 2021 tussen de 15 en 20 (figuur hieronder). In 2020 was dit aantal gedaald, waarna het in het 4e kwartaal weer toenam. In de jaren vóór de coronapandemie lag het gemiddeld aantal meldingen lager, met uitzondering van de eerste kwartalen. In de figuur hierboven is te zien dat dit de kwartalen zijn met relatief weinig melders.

Aantal meldingen bij BAS

Aantal meldingen bij BAS gemiddeld aantal per melder
xnov-janfeb-aprmei-julaug-okt
201719,616,414,616,1
20182114,41315,7
201916,614,714,812,6
202012,111,29,317,1
202116,820,718,816,6

Aantal meldingen bij BAS (gemiddeld aantal per melder), per kwartaal, voor de gebruiksjaren 2017 tot en met 2021.

Bron: BAS Brontabel als csv (160 bytes)

Boeing 747 levert de meeste meldingen op

BAS analyseert de meldingen ook op vliegtuigtype. In 2021 bleek de Boeing 747-400 de meeste meldingen per vlucht op te leveren. Ook over de Boeing 747-800 kwamen flink meer meldingen binnen dan over andere vliegtuigtypes.

Gemiddelde aantal meldingen per vliegtuigtype per vlucht

Gemiddelde aantal meldingen per vliegtuigtype per vlucht
xgemiddeld aantal meldingen per vlucht
Boeing 747-4002,02
Boeing 747-81,14
Airbus A330-3000,44
Airbus A330-900neo0,42
Airbus A330-2000,41
AgustaWestland AB-1390,4
Boeing 777-200LR0,39
Boeing 777-300ER0,38
Airbus Helicopters EC-1350,29
Boeing 777-2000,29

Gemiddelde aantal meldingen per vliegtuigtype per vlucht in gebruiksjaar 2021.

Bron: BAS Brontabel als csv (276 bytes)

Flink wat melders wonen ver van Schiphol

In de periode 2016 tot en met 2019 verdubbelde het aantal unieke melders per jaar, van ongeveer 6.000 in 2016 naar ongeveer 12.000 in 2019. Meer dan de helft van het aantal overlastmelders in 2019 bleek volgens BAS-rapportages buiten de geluidscontour van 48 decibel te wonen. Binnen deze contour worden aantallen ernstig gehinderden berekend, waarvoor de geluidsbescherming van de gelijkwaardigheidscriteria van toepassing is.

De Milieudienst Rotterdam Rijnmond (DCMR) houdt deze meldingen bij. DCMR registreert maximaal 2 meldingen per vlucht per adres.

Cijfers van andere meldpunten voor geluidsoverlast

Ook het meldpunt van Rotterdam The Hague Airport registreerde meldingen over vluchten van en naar Schiphol. In 2021 kwamen deze van 369 unieke melders.

Vliegherrie.nl vermeldt op 1 november 2021 voor de eerste 13 weken 47.334 meldingen door 3.861 mensen.

Sinds 12 juli 2021 kunnen mensen overlast van vliegverkeer ook melden op Vliegherrie.nl. Deze nieuwe website is opgericht door maatschappelijke partijen en burgers. Vliegherrie.nl publiceert de meldingen en geeft ze geografisch weer. In het 4e kwartaal ging het voor heel Nederland om meldingen van ongeveer 2.500 unieke melders.

Uit de locatie van de meldingen blijkt dat ook mensen ver van Schiphol overlast melden. Het kan zijn dat het in sommige gevallen om overlast door andere luchthavens gaat. Wel is duidelijk te zien dat verreweg de meeste meldingen uit de omgeving van Schiphol komen.

De kaart brengt de locaties van de vliegherrie.nl-melders in het 4e kwartaal van 2021 in beeld (bron: Vliegherrie.nl). Meer informatie is terug te vinden in de cijfers over een Veilig en Duurzaam Schiphol.

Aantallen unieke melders kunnen niet bij elkaar worden opgeteld

Alle meldpunten houden zowel het aantal meldingen, als het aantal unieke melders bij. Deze kunnen niet zonder meer bij elkaar worden opgeteld, want dan kunnen er dubbelingen ontstaan. Het is namelijk niet na te gaan of iemand de overlast bij 1 of meerdere meldpunten heeft gemeld.

Om vergelijkbare redenen kunnen de aantallen melders uit de kwartaalrapportages van BAS niet worden opgeteld tot het aantal unieke melders per jaar. Mensen die in meerdere kwartalen een melding hebben gedaan, worden in de jaarcijfers namelijk maar 1 keer meegeteld.

Cijfers van aantallen melders en meldingen geven een beeld van de periodieke overlast die mensen ervaren. Dit is dus iets anders dan informatie over (berekende) ernstige hinder en ernstige slaapverstoring. Die is gebaseerd op onderzoek naar gezondheidseffecten van langdurige blootstelling van mensen aan geluid in hun woonomgeving.