Het totale volume van de geluidsbelasting door alle vliegtuigen samen wordt uitgedrukt in het Totaal Volume Geluid (TVG). Het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) stelt hiervoor normen. Er is een norm voor het totale vliegtuiggeluid over het etmaal en een norm voor de nacht.

Het Totaal Volume Geluid (TVG) wordt berekend voor een hele dag (24 uur) en voor de nacht (tussen 23.00 en 7.00 uur). Het TVG wordt berekend door voor een heel gebruiksjaar de hoeveelheid geluid van alle vliegtuigbewegingen in deze perioden bij elkaar op te tellen.

Totaal Volume Geluid ruim binnen de normen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stelt vast dat de normen voor het totale volume van de geluidsbelasting in 2021 niet zijn overschreden. Over een etmaal maakte het vliegverkeer gemiddeld ongeveer 60,14 decibel (dB) aan geluid. ’s Nachts was dit ongeveer 49,74 dB. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar.

Totaal Volume Geluid (TVG) - etmaal

Totaal Volume Geluid (TVG) - etmaal in decibel (dB)
xTVG etmaalnorm etmaal
201762,8163,46
201862,5663,46
201962,5363,46
202060,2363,46
202160,1463,46

Ontwikkeling van het totale volume van de geluidsbelasting per etmaal, voor de gebruiksjaren 2017 tot en met 2021. De nacht wordt extra beschermd door een afzonderlijke norm. Voor het etmaal in zijn geheel geldt een norm waarbij het geluid in de avond en nacht extra zwaar meewegen doordat er een toeslag op het geluid wordt meegerekend van respectievelijk 5 en 10 decibel (dB).

Bron: ILT Brontabel als csv (197 bytes)

Totaal Volume Geluid (TVG) - nacht

Totaal Volume Geluid (TVG) - nacht in decibel (dB)
xTVG nachtnorm nacht
201752,2554,44
201851,6854,44
201951,7254,44
202049,3954,44
202149,7454,44

Ontwikkeling van het totale volume van de geluidsbelasting voor de nacht, voor de gebruiksjaren 2017 tot en met 2021.

Bron: ILT Brontabel als csv (114 bytes)

Geluidsbelasting in dB kent een logaritmische verdeling. Daarom wordt voor de duidelijkheid het TVG ook procentueel afgezet tegen de norm. Hieruit blijkt dat in 2021 47% van het toegestane TVG is gebruikt. Voor de nacht was dat 34%.

Totaal Volume Geluid (TVG)

Totaal Volume Geluid (TVG) in % van de norm
xTVG etmaalTVG nacht
201786,160,39
201881,3852,97
201980,7253,46
202047,5331,3
202146,633,9

Het totale volume van de geluidsbelasting, als percentage van de norm, voor de gebruiksjaren 2017 tot en met 2021.

Bron: ILT Brontabel als csv (110 bytes)

Minder vliegtuigbewegingen, lagere geluidsbelasting

In 2019 was het totale volume van de geluidsbelasting flink hoger: ongeveer 80% en ruim 50% van de norm. De coronapandemie zorgde voor een daling van het aantal vluchten. En daarmee ook van het totaal volume geluid.

De gemiddelde geluidsbelasting per vlucht is hier een gemiddeld Sound Exposure Level (SEL) op de berekeningspunten van het Totaal Volume Geluid. De jaartrend van de gemiddelde geluidsbelasting per vlucht geeft inzicht of de vloot gemiddeld stiller of lawaaiiger wordt.

Het gemiddelde geluid per vlucht nam opnieuw toe

De gemiddelde geluidsbelasting per vlucht van en naar Schiphol steeg in 2021 met ongeveer 0,3 dB tijdens het etmaal en 0,2 dB tijdens de nacht. Deze toename begon al in 2020 met 0,4 dB in etmaal en nacht. In de periode 2010 tot 2019 nam het gemiddelde geluid per vlucht juist af: elk jaar met ongeveer -0,1 tot -0,15 dB.

Gemiddelde geluidsbelasting

Gemiddelde geluidsbelasting in decibel (dB)
xetmaalnacht
201078,3478,24
201178,277,96
201278,1577,79
201377,9477,44
201477,9177,39
201577,9277,47
201677,8377,49
201777,7377,37
201877,5276,94
201977,5177,15
202077,9577,54
202178,2877,78

De gemiddelde geluidsbelasting van aankomende en vertrekkende vliegtuigen op Schiphol. Over de dag (etmaal) en ’s nachts (tussen 23.00 en 7.00 uur), voor de gebruiksjaren 2010 tot en met 2021.

Bron: ILT Brontabel als csv (231 bytes)

Het gemiddelde geluid per vliegtuigbeweging nam toe

Oorzaak: meer vrachtvluchten

Vóór de coronapandemie daalde het gemiddelde geluid per vlucht. Dit komt doordat oude, lawaaiige toestellen geleidelijk worden vervangen door moderne, stillere toestellen.

Tijdens de pandemie nam het aantal passagiersvluchten flink af. Hierdoor steeg het aandeel vrachtvluchten in het totale aantal vluchten. Ook in absolute zin nam het aantal vliegtuigbewegingen voor vracht toe. Vrachtvliegtuigen zijn vaak lawaaiiger dan passagiersvliegtuigen en klimmen langzamer. Hierdoor nam in 2020 en 2021 het gemiddelde geluid per vliegtuigbeweging toe. In vergelijking met 2019 is het effect in 2021 ongeveer 0,8 dB over de hele dag en 0,6 dB over de nacht. In 2020 was de toename van geluid ten opzichte van 2019 beperkt tot 0,4 dB. Dit komt doordat in de eerste 4 maanden van het gebruiksjaar 2020 de omvang en de mix van het vliegverkeer nog vergelijkbaar was met 2019.

Schiphol weert meest luidruchtige vrachttoestellen

De gemiddelde geluidsbelasting per vlucht nam door een groter aandeel vrachtverkeer dus toe. Maar ook voor vrachttoestellen geldt dat oudere vliegtuigen meer en meer worden vervangen door schonere, stillere toestellen. Zo heeft KLM inmiddels afscheid genomen van de B747-400. Schiphol weert via tarieven en Schipholregels zo veel mogelijk toestellen die maar net voldoen aan internationale geluidseisen. In 2021 verzocht Schiphol 1 luchtvaartmaatschappij om af te zien van geplande vrachtvluchten met een Boeing 747-200: een ouder toestel en een notoire lawaaimaker. In aanvulling daarop stuurde de ILT een waarschuwingsbrief naar deze luchtvaartmaatschappij. Daarop zijn de geplande vluchten met dit toestel voor het winterseizoen 2022 gecanceld.

Sectorinitiatieven voor minder hinder

Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zetten zich, met steun van de luchtvaartmaatschappijen, samen in om de geluidshinder door vliegverkeer rondom de luchthaven te beperken. In 2021 is het programma Hinderbeperking aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Dit programma introduceerde dit jaar het uitvoeren van landingen met GPS-navigatie.